Văn Hóa SOCOM FancyBox 1.3.4 | Demonstration

Tin thần của những người Trẻ bản lĩnh

 

Văn hoá SC  hình thành cùng với sự ra đời của công ty. Đó là sự chia sẻ niềm tin và chia sẻ ý tưởng của các thành viên trong SOCOM. Văn hoá SC đã trở thành món ăn tinh thần, chất keo đoàn kết, sân chơi tuyệt vời, nguồn động viên cổ vũ của mỗi thành viên trong SOCOM.

 

Văn hóa SC còn thể hiện ở cách ứng xử giữa người với người trong SOCOM, một cách ứng xử chân thành, gắn bó thân thiết như ruột thịt. Các thành viên trong SOCOM luôn tôn trọng cá nhân, đổi mới và tập thể  - Ban Giám Đốc luôn lắng nghe ý kiến của nhân viên và ngược lại, nhân viên luôn sẵn sằng chia sẻ quan điểm, ý tưởng với Ban Giám Đốc, với các thành viên khác trong Công ty. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần vô địch đem đến cho SOCOM những thành công vừa qua và nền tảng cho những thành công sau này.