Truyền Thông FancyBox 1.3.4 | Demonstration

Mobile Marketing

Hiện tại, SOCOM đang cung cấp dịch vụ Mobile Marketing là việc sử dụng các kênh thông tin di động để làm phương tiện cho các hoạt động tiếp thị, quảng cáo của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Các đơn vị tham gia vào dịch vụ này bao gồm các công ty, đại lý quảng cáo, các doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân và nhà cung cấp viễn thông.
    Lợi ích dịch vụ

  • Khách hàng tham gia vào mạng lưới quảng cáo tiếp thị của SOCOM sẽ được tiếp cận với một tập khách hàng có độ tuổi trẻ, có mức độ sẵn sàng chi trả cho dịch vụ cao
  • Chi phí tiết kiệm nhất so với các hình thức quảng cáo truyền thông khác
  • Đơn giản khi sử dụng