Tuyển Dụng FancyBox 1.3.4 | Demonstration

Chính sách Nhân sự SOCOM

SOCOM luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của Công ty. Chính vì vậy, chính sách Nhân sự tại đây được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh hàng đầu của SOCOM. Chính sách nhân sự của SOCOM là đặt mối quan hệ giữa Công ty và nhân viên là trung tâm của chính sách, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của SOCOM luôn đồng hành với sự thỏa mãn về công việc và lợi ích [Xem tiếp]
 

Thông tin Tuyển dụng

Hiện giờ chưa có thông tin tuyển dụng nào [Xem tiếp]
 
 
 
Đầu (1) Cuối Trang1/1