Giải Pháp - Công Nghệ FancyBox 1.3.4 | Demonstration

Hạ tầng viễn thông

Tại SOCOM, với nhóm kỹ sư giàu kinh nghiệm lắp đặt và vận hành BTS, truyền dẫn quang, truyền dẫn viba, vô tuyến và các thiết bị khác.
     Cụ thể, những dịch vụ chúng tôi thực hiện bao gồm:

  • Khảo sát, thiết kế hệ thống;
  • Vận hành và chạy thử thiết bị hệ thống thông tin di động trên toàn quốc
  • Xây dựng và lắp đặt cột ăngten cho các dự án ngành điện, viễn thông và vô tuyến truyền hình;
  • Dịch vụ bảo dưỡng;
  • Thiết kế hệ thống RF/tối ưu hoá hệ thống thông tin di động;
  • Kiểm tra và đánh giá chất lượng lắp đặt.

Bên cạnh đó là các dịch vụ tư vấn:

  • Thiết kế vô tuyến mạng tin di động;
  • Kết nối các hệ thống viễn thông;
  • Thiết kế/ tối ưu hoá hệ thống;
  • Kiểm tra chất lượng hệ thống.