Chúng Tôi FancyBox 1.3.4 | Demonstration

Tầm nhìn và sứ mệnh

 

Tầm nhìn


SOCOM mong muốn trở thành một Công ty "kiểu mới" trong lĩnh vực Công nghệ và Truyền thông, phát triển bền vững bằng nỗ lực lao động sáng tạo, làm Đối tác - Khách hàng hài lòng, đem lại cho mỗi thành viên trong Công ty điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.

 

Sứ mệnh


Kiến tạo xu hướng trong lĩnh vực Công nghệ và Truyền thông, góp phần vào sự thành công của Đối tác - Khách hàng.